Ποια είναι τα κατάλληλα υποκείμενα για εμβολιασμό ( Κέντρωμα ) καρποφόρων δέντρων

εμβολιασμό ( Κέντρωμα ) καρποφόρων δέντρων
εμβολιασμό ( Κέντρωμα ) καρποφόρων δέντρων

Ποια υποκείμενα καρποφόρων δέντρων είναι συμβατά και με ποια είδη

Με το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα δέντρα στα οποία δίνουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε, από παραδοσιακές ή νέες ποικιλίες, όσον αφορά την βελτίωση της παραγωγής και την ανθεκτικότητα σε διάφορες δυσμενείς συνθήκες. Όπως είδαμε σε προηγούμενα άρθρα, υπάρχουν 5 βασικοί τρόποι για τον εμβολιασμό των καρποφόρων δέντρων, οι οποίοι χωρίζονται κυρίως σε ενοφθαλμισμούς, όπου το εμβόλιο που χρησιμοποιείται περιέχει ένα οφθαλμό, και σε εγκεντρισμούς, όπου το εμβόλιο περιέχει περισσότερους από έναν οφθαλμούς.

Η εποχή που γίνεται ο εμβολιασμός των καρποφόρων δέντρων διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εμβολιασμού και το είδος του δέντρου που θέλουμε να μπολιάσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ακόμα βασικό παράγοντα επιτυχίας των εμβολιασμών που είναι η επιλογή του κατάλληλο υποκείμενου στο οποίο εμβολιάζουμε την επιθυμητή ποικιλία.

Είναι γνωστό ότι δεν εμβολιάζονται όλα τα είδη καρποφόρων δέντρων σε όποιο υποκείμενο επιθυμούμε, καθώς πρέπει να υπάρχει συμβατότητα των ειδών στο μπόλιασμα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε είδος καρποφόρου δέντρου ποιο μπορούμε να εμβολιάσουμε.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε σε ποιο υποκείμενο έχει εμβολιαστεί ένα νεαρό δέντρο που επιλέγουμε να αγοράσουμε, καθώς το υποκείμενο επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της ποικιλίας που έχουμε επιλέξει, την αντοχή της σε χαμηλές θερμοκρασίες, τη αντοχή του δέντρου σε ασθένειες της ρίζας και του λαιμού, καθώς και της ανθετικότητητας του σε διάφορους τύπους εδαφών (πχ. ασβεστώδη).

Πώς κάνουμε εμβολιασμό δέντρων σε άλλο υποκείμενο;

Τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων πάνω στα οποία εμβολιάζονται τα διάφορα είδη και ποικιλίες καρποφόρων δέντρων διακρίνονται σε:
 
α) σπορόφυτα, που προέρχονται από σπόρο (εγγενής πολλαπλασιασμός) και σε
β) κλωνικά που προέρχονται από μοσχεύματα (τμήματα βλαστών), παραφυάδες ή καταβολάδες και δίνουν φυτά ίδια με τα μητρικά από τα οποία προέρχονται (αγενής πολλαπλασιασμός) .
 
Η χρήση σπορόφυτων ως υποκείμενα καρποφόρων δέντρων έχει το μειονέκτημα ότι τα δέντρα που προκύπτουν εμφανίζουν σημαντική ανομοιομορφία στα χαρακτηριστικά τους, σε αντίθεση με τα κλωνικά που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και μπορούμε να δημιουργήσουμε ομοιόμορφους οπορώνες.

Πώς εμβολιάζουμε τα καρποφόρα δέντρα;

Ποια υποκείμενα καρποφόρων δέντρων είναι συμβατά και με ποια είδη

 
Ελιά: Οι ποικιλίες ελιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Αγριελιάς και Ελιάς.
 
Λεμονιά: Οι ποικιλίες λεμονιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκέιμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.
 
Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες πορτοκαλιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνα.
 
Μανταρινιά: Οι ποικιλίες μανταρινιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopara, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.
 
Αχλαδιά: Οι ποικιλίες αχλαδιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενο Αγριαχλαδιάς.
 
Μηλιά: Οι ποικιλίες μηλιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μηλιάς.
 
Αμυγδαλιά: Οι ποικιλίες αμυγδαλιάς εμβολιάζονται υποκείμενα Αμυγδαλιάς, Ροδακινιά; και Αμυγδαλοροδάκινου (Gf667).
 
Ροδιά: Οι ποικιλίες ροδιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Ροδιάς.
 Δαμασκηνιά: Οι ποικιλίες δαμασκηνιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Μυροβάλανου.
 
Βερικοκιάς: Οι ποικιλίες βερικοκιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Βερικοκιάς, Ροδακινιάς και Μυροβάλανου.
 
Ροδακινιά: Οι ποικιλίες ροδακινιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Ροδακινιάς, Αγριοροδακινιάς και Αμυγδαλοροδάκινου.
 
Καρυδιά: Οι ποικιλίες καρυδιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Καρυδιάς (Κοινή ή Βασιλική ποικιλία).
 
Μάνγκο: Οι ποικιλίες μάνγκο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μάνγκο.
 
Λωτός: Οι ποικιλίες λωτού εμβολιάζονται σε υποκείμενο Λωτού.
 
Κερασιά: Οι ποικιλίες κερασιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Αγριοκερασιάς και Μαχαλέπι.
 
Αβοκάντο: Οι ποικιλίες αβοκάντο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Αβοκάντο.
 

Πώς επιλέγουμε εμβόλια για το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων

Κι ένα μυστικό για τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων

Η επίδραση των υποκειμένων των καρποφόρων δέντρων στη ζωηρότητα ανάπτυξης μιας ποικιλίας θεωρείται το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του υποκειμένου και σύμφωνα με αυτό, τα υποκείμενα των καρποφόρων δέντρων διακρίνονται σε νάνα, ημινάνα και ζωηρά.

mistikakipou.gr