ΚΛΑΔΕΜΑ

Το κλάδεμα είναι μία βασική εργασία και βοηθάει τα καρποφόρα δέντρα να δυναμώσουν & να αναπτύξουν καινούργια βλάστηση. Το σωστό κλάδεμα πολαπλασιάζει την καρποφορία των δέντρων και αυμβάλει στην εξασφάλιση καλης συγκομιδής.
Το κλάδεμα είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της βλάστησης και της παραγωγής του δένδρου. Το κλάδεμα είναι αναγκαίο