Προσοχή: Ποιο αντιβιοτικό αφορά η τελευταία ανάκληση από τον ΕΟΦ

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι «λανθασμένα στην ταινία γνησιότητας αναγράφεται η περιγραφή που αφορά φύσιγγες των 2ML, ενώ περιέχουν 1ML».

Με σχετική του ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) γνωστοποίησε την απόφασή του να ανακαλέσει από την αγορά συγκεκριμένες παρτίδες από ένα γνωστό αντιβιοτικό φάρμακο.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι «λανθασμένα στην ταινία γνησιότητας αναγράφεται η περιγραφή που αφορά φύσιγγες των 2ML, ενώ περιέχουν 1ML».

Πρόκειται για το αντιβιοτικό MEDPHATOBRA 40MG/ML-10 AMPS x 1ML και η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 20189, 20190, 20191 και 20192.

Τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για το MEDPHATOBRA 40MG/ML-10 AMPS x 1ML
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των παρτίδων 20189, 20190, 20191 και 20192 του φαρμακευτικού προϊόντος MEDPHATOBRA 40MG/ML-10 AMPS x 1ML λόγω του ότι λανθασμένα στην ταινία γνησιότητας αναγράφεται η περιγραφή που αφορά φύσιγγες των 2ML, ενώ περιέχουν 1ML ( τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα).

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία έχει προβεί η εταιρεία.

Το ΙΦΕΤ A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.