Διαφήμιση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η κεραμική, η κατασκευή δηλαδή χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων από υγρό πηλό ο οποίος αφού στερεοποιηθεί υπόκειται σε θερμική επεξεργασία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι μια από τις αρχαιότερες τέχνες.
Ανανεώνουμε το χώρο μας. Μπορούμε με ξύλινες παλέτες να φτιάξουμε τη βάση του κρεβατιού μας. DO IT YOURSELF