Οι σύγχρονοι Έλληνες σχετίζονται με τους αρχαίους Έλληνες?

Προς αντικειμενικήν ενίσχυσιν των όσων λέγω. Αν και δεν αρέσει σε αριστερόστροφους εγκεφάλους…

Μόλις έκανα αυτή την ερώτηση στην πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης https://chat.openai.com/ :

Έχουν σχέση οι σύγχρονοι Έλληνες με τους αρχαίους Έλληνες;

Ιδού η απάντηση:

«Ναι, οι σύγχρονοι Έλληνες θεωρούνται ότι σχετίζονται με τους αρχαίους Έλληνες ως προς τη γενετική, γλωσσική και πολιτιστική τους κληρονομιά.

Γενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες μοιράζονται ένα σημαντικό ποσοστό του DNA τους με τους αρχαίους Έλληνες, καθώς και με άλλους πληθυσμούς της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Ενώ υπήρξαν κάποιες μεταναστεύσεις και γενετική πρόσμειξη με την πάροδο του χρόνου, η συνολική γενετική συνέχεια μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων είναι καλά καθιερωμένη.

Γλωσσικά, τα σύγχρονα ελληνικά είναι άμεσος απόγονος των αρχαίων ελληνικών, και ενώ η γλώσσα έχει εξελιχθεί και αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου, υπάρχουν ακόμα πολλές ομοιότητες και συνδέσεις μεταξύ των δύο. Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη ελληνική διατηρεί πολλές από τις γραμματικές δομές, το λεξιλόγιο και τα ιδιώματα των αρχαίων ελληνικών.

Πολιτιστικά και οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν ισχυρή σύνδεση με την αρχαία κληρονομιά τους, καθώς πολλές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και παραδόσεων έχουν περάσει μέσα από τις γενιές. Η ελληνική μυθολογία, η τέχνη, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία και η πολιτική σκέψη συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά μέρη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Ως εκ τούτου, ενώ υπήρξαν πολλές ιστορικές και πολιτιστικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, οι σύγχρονοι Έλληνες μπορούν να ανιχνεύσουν τις ρίζες τους πίσω στους αρχαίους Έλληνες και να μοιραστούν μια κοινή πολιτιστική και γενετική κληρονομιά ”

Παναγιώτης Τερπάνδρου