Τι είναι ο εμβολιασμός (μπόλιασμα), το υποκείμενο και το εμβόλιο;

Τι είναι ο εμβολιασμός (μπόλιασμα), το υποκείμενο και το εμβόλιο
Με το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα δέντρα στα οποία δίνουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε

Πότε έγινε το πρώτο μπόλιασμα δεν είναι γνωστό. Αναφέρεται όμως από τους κλασικούς χρόνους στη Μεσόγειο. Στην Ευρώπη διαδόθηκε τον Μεσαίωνα

Μπόλιασμα (εμβολιασμός) ονομάζεται η φυτοκομική τεχνητή μέθοδος κατά την οποία γίνεται μεταμόσχευση ενός μέρους ενός φυτού σε ένα άλλο φυτό.

Σήμερα όλα τα δέντρα που χρησιμοποιούνται για την παράγωγη καρπών (αμύγδαλα, κάστανα, φουντούκια, καρύδια κ.τ.λ.), καθώς και φρούτων (μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, πορτοκάλια κ.τ.λ.) είναι μπολιασμένα για την επίτευξη μεγαλύτερης και καλύτερης ποσότητας και ποιότητας προϊόντων.

Τη δυνατότητα να μπολιάζει τα διάφορα φυτά απέκτησε ο άνθρωπος, όταν κατάλαβε ότι οι φυτικοί ιστοί έχουν την ικανότητα να συγκολλώνται μεταξύ τους και να γίνονται σιγά-σιγά ένα, ακόμα και όταν ανήκουν σε διαφορετικά είδη. Μέσω αυτού του στενού πλησιάσματος του ενός με τον άλλο γίνεται άνετα η ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών. Σήμερα μέσω του εμβολιασμού έγινε κατορθωτό να πάρουμε διάφορα είδη καρπών κυρίως από τα οπωροφόρα δέντρα.

Ο μπολιαστής ή κεντρωτής είναι άτομο το οποίο κατέχει την τέχνη του μπολιάσματος η οποία στην εποχή της τεχνολογίας τείνει να λησμονηθεί. Χάρη λοιπόν στους μπολιαστές μπορούμε να έχουμε νέα μπολιασμένα δέντρα τα όποια εν συνεχεία μπορούν να εγκατασταθούν στους οπωρώνες και έτσι συνεχίζεται η παράγωγη φρούτων και καρπών.

Με το μπόλιασμα των καρποφόρων δέντρων μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα δέντρα στα οποία δίνουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε, από παραδοσιακές ή νέες ποικιλίες, όσον αφορά την βελτίωση της παραγωγής και την ανθεκτικότητα σε διάφορες δυσμενείς συνθήκες. Όπως είδαμε σε προηγούμενα άρθρα, υπάρχουν 5 βασικοί τρόποι για τον εμβολιασμό των καρποφόρων δέντρων, οι οποίοι χωρίζονται κυρίως σε ενοφθαλμισμούς, όπου το εμβόλιο που χρησιμοποιείται περιέχει ένα οφθαλμό, και σε εγκεντρισμούς, όπου το εμβόλιο περιέχει περισσότερους από έναν οφθαλμούς.

Ποια υποκείμενα καρποφόρων δέντρων είναι συμβατά και με ποια είδη

Αβοκάντο

Οι ποικιλίες αβοκάντο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Αβοκάντο.

Αμυγδαλιά

Οι ποικιλίες αμυγδαλιάς εμβολιάζονται υποκείμενα Αμυγδαλιάς, Ροδακινιά; και Αμυγδαλοροδάκινου (Gf667).

Αχλαδιά

Οι ποικιλίες αχλαδιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενο Αγριαχλαδιάς.

Βερικοκιά

Οι ποικιλίες βερικοκιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Βερικοκιάς, Ροδακινιάς και Μυροβάλανου.

Δαμασκηνιά

Οι ποικιλίες δαμασκηνιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Μυροβάλανου.

Ελιά

Οι ποικιλίες ελιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Αγριελιάς και Ελιάς.

Καρυδιά

Οι ποικιλίες καρυδιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Καρυδιάς (Κοινή ή Βασιλική ποικιλία).

Κερασιά

Οι ποικιλίες κερασιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενα Αγριοκερασιάς και Μαχαλέπι.

Λεμονιά

Οι ποικιλίες λεμονιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκέιμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.

Λωτός
Οι ποικιλίες λωτού εμβολιάζονται σε υποκείμενο Λωτού.

Μάνγκο
Οι ποικιλίες μάνγκο εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μάνγκο

Μανταρινιά

Οι ποικιλίες μανταρινιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopara, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνας.

Μηλιά

Οι ποικιλίες μηλιάς εμβολιάζονται σε υποκείμενο Μηλιάς.

Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες πορτοκαλιάς μπορούν να εμβολιαστούν σε υποκείμενα Νερατζιάς, Πορτοκαλιάς, Τρίφυλλης Πορτοκαλιάς, Μανταρινιάς Cleopatra, Citrange Carrizo & Troyer, Γλυκολιμεττίας και Βολκαμεριάνα.