Αντιμετώπιση της βαμβακάδας στην ελιά

Η βαμβακάδα της ελιάς εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο της ανθοφορίας των ελαιόδεντρων
Η βαμβακάδα της ελιάς εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο της ανθοφορίας των ελαιόδεντρων

Tην περίοδο της άνοιξης, στο στάδιο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης της ελιάς, οι ελιές μπορεί να εμφανίσουν άσπρες ίνες που μοιάζουν με βαμβάκι και προκαλούνται από το έντομο της ψύλλας της ελιάς. Η βαμβακάδα, γνωστή και ως βαμβακίαση, είναι ένα χαρακτηριστικό έντομο που προσβάλλει τις ελιές, τόσο τις επιτραπέζιες όσο και τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, και είναι πολύ διαδεδομένη στις χώρες της Μεσογείου και στη χώρα μας, όπου κάθε χρόνο ανησυχεί τους ελαιοκαλλιεργητές.

Η βαμβακάδα της ελιάς εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο της ανθοφορίας των ελαιόδεντρων, πάνω στα άνθη, με μικρότερες ή μεγαλύτερες προσβολές που σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό άσπρο νηματώδες περίβλημα. Ας δούμε αναλυτικά τι ζημιές προκαλεί το έντομο της βαμβακάδας στην ανάπτυξη και την καρποφορία της ελιάς και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με βιολογικό τρόπο.

Τι ζημιές κάνει η βαμβακάδα στην καλλιέργεια της ελιάς;

Η βαμβακάδα της ελιάς προσβάλλει τη νεαρή βλάστηση σχηματίζοντας χαρακτηριστικά λευκά βαμβακώδη εκκρίματα που καλύπτουν τις ανθοταξίες και τα φύλλα των ελαιόδεντρων. Το χαρακτηριστικό άσπρο έκκριμα της βαμβακάδας που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση εμποδίζει τη γονιμοποίηση και την ανάπτυξη της καρποφορίας της ελιάς, συχνά ωστόσο δεν προκαλεί μεγάλη ζημιά στην παραγωγή. Σε περιπτώσεις έντονης και εκτεταμένης προσβολής, έχουμε πτώση ανθοταξιών της ελιάς που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή. Στους περισσότερους ελαιώνες οι προσβολές από τη βαμβακάδα είναι περιοδικές και σποραδικές και δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα τους καλλιεργητές. Αξίζει να σημειώσουμε πως ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου της βαμβακάδας είναι μεταξύ 20-25°C και σε σχετική υγρασία. Οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού περιορίζουν σημαντικά την ανάπτυξη της βαμβακάδας στους ελαιώνες, μειώνοντας τις προσβολές και τα προβλήματα στην καλλιέργεια της ελιάς.

Πώς γίνεται η βιολογική καταπολέμηση της βαμβακάδας της ελιάς;

Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, για τη βιολογική αντιμετώπιση της βαμβακάδας συστήνουμε να γίνεται ψεκασμός των δέντρων της ελιάς με θερινό πολτό. Ο θερινός πολτός έχει σαν βάση το παραφινέλαιο και συγκαταλέγεται στα οικολογικά σκευάσματα φυτοπροστασίας για την ελιά, είναι προϊόν εγκεκριμένο για χρήση σε βιολογική καλλιέργεια και μπορούμε να το βρούμε σε γεωπονικά καταστήματα.

Το ράντιμα με θερινό πολτό, καλό να γίνεται σε ποτισμένα ελαιόδεντρα κατά το σούρουπο, πάντα σε θερμοκροκρασίες μικρότερες από τους 28°C. Για τους καλλιεργητές της ελιάς, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ψεκασμός με θερινό πολτό για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας συνδιάζεται και με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη της ελιάς, όπου χρησιμοποιούμε οικολογικό σκεύασμα βάκιλου Θουριγγίας.

Κι ένα μυστικό για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας στις ελιές

Η καταπολέμηση της βαμβακάδας της ελιάς, καλό είναι να γίνεται σε χρονιές που η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχει προσβολή ταξιανθιών πάνω από το 30% της συνολικής ανθοφορίας. Διαφορετικά, όταν έχουμε πλούσια ανθοφορία στις ελιές και η προσβολή από βαμβακάδα είναι μικρή, η ζημιά που θα προκύψει δεν είναι τόσο σημαντική από οικονομικής άποψης, ώστε να απαιτείται η εφαρμογή ψεκασμών για την καταπολέμηση της.

mistikakipou.gr